جشن ۲۲ بهمن
به پاس قدردانی از مهر همیاران و خیرین همیشگی وحدت روز جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹ جشنی برپا شد. 
در این جشن بر آن شدیم که در کنار وحدتی ها ساعاتی فارغ از روزمرگی ها شاد باشیم و از دریای بیکرانگی مهرشان قطره ای سپاسگزاری کنیم.
مرکز خیریه وحدت خدا را شاکر است که در کنار شما راه آسمانی طی می کند.
جناب آقای شهبازی و جناب آقای علیرضایی
شما را سپاسگزاریم ؛ که سمفونی قصه ی عشق مینوازید و در تکامل زندگی نه از دوزخ می هراسید و نه از بهشت، قصه ی عشق تنها انسان بودن ماست.
هنرمند بودن طنازی احساس است و چه طنازانه گروه ستاره ایرانی (به سرپرستی آقای مسعود جلالی ) کنار ما بودند و از دل های آسمانی شان هنر خرج کردند و ما را مثل همیشه یاری کردند. 
تشکر در برابر عمل این خیرین بسیار حقیر است چه کنیم که کلمات تنها مجال همین را میدهد.
بسیار متشکر و قدردانتانیم... بودنتان را بسیار سپاس می داریم.