جشن نیمه شعبان

 

دوم خرداد ماه، به مناسبت جشن نیمه شعبان، مرکز خیریه وحدت میزبان گروه کودکان فرشته اند بود؛ که با حضور گرم و صمیمانه‌ی خود در کنار فرشته‌های وحدت، و اجرای برنامه‌های متنوع، باعث ایجاد فضایی شاد، و آکنده از عشق و مهر و محبت شدند....