ارتباط

تماس با وحدت

 

نشانی مرکز: تهران، خیابان پاسداران، انتهای خیابان شهید اخوان (بوستان دوم)

خیابان شهید افشاری (ساقدوش) ، کوچه وحدت (سمت راست)

کد پستی: 13161-16679

تلفن: 22942132  21 98+   /   22947014 21 98+

نمابر: 22947014 21 98+   

تلفن ساختمان شماره 2:   22949495     21   98+

پست الکترونیکی: info@vahdat-mrrcc.com